často kladené otázky

Kolik let má být mému dítě, abych ho mohl/a do Vašeho klubu přihlásit?

Vnímáme, že zcela přirozená potřeba být součástí jistého kolektivu dětí (buď jako "pozorovatel" nebo jako aktivní účastník) nepřichází dříve než ve 3 - 3,5 letech věku dítěte. Tedy, je-li představou rodiče nechávat dítě u nás samotné, je to možné od tohoto věku s tím, že je zcela přirozené počítat s jistou dobou ke zvykání si na nové prostředí, dospělé i děti, tak jak tomu bývá v klasických školkách.

Abychom pomohli rodičům i dětem lépe poznat rytmus činností během dne, prostředí uvnitř i okolí venku, je klub otevřen i maminkám s dětmi mladšími, kdy mohou s námi jeden či více dnů společně strávit a zapojit se do všech činností včetně společneho stravování (příspěvek za jeden takto strávený den s námi se pohybuje od 40,- do 90,- Kč, podle toho kolik toho s námi sníte a co vše si u nás vytvoříte:-))