...Proč klub...aneb smysl naší práce...

 

…Každé dítě lze nahlížet jako takový malý strom, který nejprve z malého, leckdy velmi nepatrného, semínka vzroste do velkých výšek nebes a jeho koruna i kořeny jsou tak otevřeny světu, že se ani nechce věřit…Ale ano, je to možné, a to u každé lidské bytosti, která je vždy nejprve dítětem …a má-li potřebné podmínky k zapuštění pevných kořenů v raném dětství, může pak otevřít svou korunu v dospělosti a stáří…

 

…A právě otázky „Co jsou ony potřebné podmínky a zda dnešní klasický školský systém je schopen tyto podmínky zprostředkovat?“ nás dovedly k rozhodnutí vytvořit prostor dětského klubu pro (nejen) naše děti…

…Rozhodly jsme se a našly vůli konat… Od října roku 2010 provozujeme dětský klub a vytváříme podmínky k tomu, aby děti mohly být dětmi, posilovat se v tom, co je pro ně významné a důležité do dalších let jejich životů – a to v sociálním kontaktu, spolupráci a jednání mezi sebou.

…Naší inspirací je waldorfská pedagogika a náhled na potřeby zdravého a přirozeného vývoje v období prvních sedmi let věku dítěte. Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti, o utváření vztahu ke světu pomocí sil myšlení, cítění a vůle. Klade značný důraz na pěstování humanity, tolerance a respektu vůči druhým…V tomto duchu jsme připravovaly prostory klubu, vybavení i naplň dnů a stále hledáme inspiraci k dotváření každodenních aktivit...

…Naším přáním je utvoření společenství lidí podobně naladěných, smýšlejících, kteří se nebojí prosazovat přirozenost našeho bytí a tím dávají zdravý obraz a zdravé podněty našim dětem.