...Provoz klubu - příspěvek...

 

Klub je provozován na dobrovolnickém principu. Dětem se věnují bez nároku na odměnu některé z maminek, další rodiče se podílejí na jiných činnostech pro zajištění chodu klubu: vaření, nákupy potravin, vedení účetnictví, péče o webové stránky, sekání trávy a další údržba zahrady, úklid, v zimě zatápění,  a podobně... Půdu nám majitelé půjčují k provozování klubu zcela zdrama, přispíváme jen na lelektřinu, vodu a topení.

Díky tomu se nám daří udržet náklady na naprostém minimu. Příspěvek rodičů je následující:

Dopolední svačina         15 Kč

Oběd                              25 Kč

Odpolední svačina         10 Kč

Příspěvěk na provoz a materiál   40 Kč (při celodenním pobytu. Při kratším pobytu dle vlastního uvážení o něco méně.)

 

Celkem                           90 Kč /den při celodenním pobytu dítěte

Příspěvek je vždy počítán podle skutečné přítomnosti dítěte, tj. není žádné "školné", které by se platilo i v případě, že dítě třeba celý měsíc nepříjde. Příspěvek hradí s velmi mírnou slevou i "hlídací" maminky. V případě docházky sourozenců platí další dítě jen stravu. Doprovázející rodič, který se s dítětem účastní programu, neplatí nic, ale očekáváme, že se zapojí do programu klubu a pomůže např. s přípravou svačinky, oblékáním menších dětí na ven a pod.

 

Až na výjimky klub není v provozu v době školních prázdnin. Také upozorňujeme, že např. v chřipkovém období se může stát, že kvůli nemoci "hlídacích" maminek nebo jejich dětí může být klub na určité období zcela mimo provoz.